نرم افزار حسابداري يک نوع نرم افزار رايانه اي است که متخصصان حسابداري براي مديريت حساب ها و انجام عمليات حسابداري استفاده مي کنند.
حسابداري عمل سيستماتيک، کار يا فرآيند برقراري ارتباط و ثبت اطلاعات مالي است. در يک محيط کاري، اين کار به منظور مميزي داخلي و خارجي، گزارش هاي مورد نياز و تجزيه و تحليل مالي براي برآورده ساختن اامات قانوني يا مديريت داخلي انجام مي شود. حسابداري همچنين ممکن است شامل اندازه گيري، طبقه بندي، تاييد، جمع بندي و تفسير اطلاعات مالي سيستماتيک و متنوع باشد.  ادامه مطلب.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Jared شعروغزل پيشرو Donna Jeff مطالب مذهبي Roberta Cory Erica Brenda Emily