شركت مشاور آتشنشاني، به شركت هايي كه داراي اطلاعات بروز از سيستم هاي آتش نشاني ( سيستم اعلام و اطفاء حريق ) ، تجربه و سوابق گسترده در زمينه اجراي صحيح سيستم آتش نشاني باشند اتخاذ مي گردد. اين شركت ها از نظر سازمان آتش نشاني، مورد تاييد بوده و در ليست شركت هاي مورد تاييد سازمان اتش نشاني قيد مي گردند.


وظايف شركت مشاور آتش نشاني:از جمله وظايف شركت هاي مشاور آتش نشاني، ارائه خدمات فني و مهندسي جهت افزايش ايمني در ساخت و ساز انواع پروژه ها به كارفرمايان مي باشد. مشاوره آتش نشاني صحيح در امر اجرا و نصب صحيح سيستم هاي اتش نشاني و مشاوره در خصوص استفاده از تجهيزات استاندارد و مورد تاييد سازمان آتش نشاني منجر به دريافت تأييده و در نهايت اخذ تاييديه آتش نشاني، از شركت مشاور آتش نشاني مي گردد.در نتيجه وجود مشاور آتشنشاني در امر ساختمان سازي جهت اجرا، نظارت، نصب سيستم هاي اتشنشاني ( اعلام و اطفاي حريق ) و ايمني در معماري لازمه هر پروژه ساختماني مي باشد. چه بسا بهتر است از ابتداي پروژه اين كار صورت گيرد، تا از بروز خسارتهاي مالي و زماني جلوگيري گردد.
اخذ تاييديه آتش نشاني اخذ تاييديه آتش نشاني، تاييديه آتشنشاني براي ساختمان مانند صدور شناسنامه و هويت مي باشد. جهت صدور تاييديه آتش نشاني رعايت ايمني ( معماري، سيستم هاي اعلام، اطفاء حريق و ساير سيستم هايي كه بر حسب نياز در دستورالعمل پروژه صادر ميگردد. ) انجام و توسط بازرسي سازمان آتشنشاني تاييد مي گردد. منظور از اخذ تاييديه آتش نشاني، رعايت نمودن كليه ضوابط و دستورالعمل هاي ايمني سازمان آتشنشاني مي باشد، كه كارفرمايان عزيز با مراجعه به دفتر خدمات الكترونيك جهت گرفتن دستورالعمل هاي صادره از سوي سازمان اتش نشاني ( بررسي دقيق آن ) و با مشاوره شركتهاي مشاور اتشنشاني از روند و چگونگي اجراي اين دستورالعمل ها مطلع شده تا بتوانند به صورت دقيق ضوابط آتش نشاني را اجرا نمايند.طبق مقررات شهرسازي شهر تهران، ساختمان هايي كه ارتفاع آنها بيشتر از 23 متر از كف خيابان تا كف آخرين طبقه باشد يا ساختمانهاي تجاري ، اداري و. كه بار حريق وسيع دارند بايد جهت اخذ پايان كار خود از شهرداري، گواهينامه تاييديه ايمني آتش نشاني تهران را كسب نمايند. اين گواهي شامل رعايت نمودن ضوابط ايمني، معماري، اعلام حريق، اطفاء حريق مي باشد، كه جهت اخذ پايان كار رعايت نمودن اين ضوابط اامي ميباشد. در نهايت در صورت رعايت نمودن همه ضوابط پروژه توسط كارشناس بازرسي سازمان آتش نشاني تاييد شده و نسبت به صدور تاييديه اقدام ميگردد.فرم تاييد ايمني آتش نشاني از طرف سازمان آتش نشاني به شهرداري ارسال ميشود و كه با تكميل شدن تمام فرايندها و بازديد سازمان آتش نشاني از پروژه، چك ليست و فرم تهيه، توسط كارشناس سازمان مورد تاييد قرار ميگيرد و فرم نهايي ور به امضاء رياست محترم پيشگيري به شهرداري ارسال و شهرداري پايانكار را صادر مي نمايند لازم بذكر است ارسال اين فرم توسط سيستم اتوماسيون سازمان آتش نشاني به شهرداري ارسال مي گردد و دريافت اين فرم به صورت دستي كه تسليم مالك گردد مجاز نمي باشد و در تمام فرايندها و بازديدهاي مديريتي فقط شماره اتوماسيون اين فرم به مالك ارائه ميگردد كه با دريافت اين شماره اتوماسيون مالك مطمئن مي شود مراحل تاييد سازمان آتش نشاني به پايان رسيده و بعد از 48 ساعت اصل فرم پيرو همان شماره به شهرداري ارسال ميگردد، سپس به شهرداري مراجعه و ادامه مراحل اداري را تا مرحله دريافت برگ پايانكار و گواهي بهره برداري از ساختمان را دريافت مي نمايد.تاييديه اتشنشاني ساختمان تأييديه آتش نشاني پايان كار توسط شركتهاي مشاور اتشنشاني كه مورد تاييد سازمان آتش نشاني باشند، صادر ميگردد.  مالك جهت اخذ پايان كار ساختمان از شهرداري كه پيش نياز سند مالكيت ساختمان ميباشد، نياز به تاييده اتش نشاني دارد.
مشاوره آتش نشاني، برقراري جرياني فعال بين مشاور و كارفرما مي باشد. مشاوره آتش نشاني شامل مهارت ها، صلاحيت هاي علمي و حرفه اي در زمينه ايمني در معماري ساختمان، نظارت بر اجرا و نصب صحيح سيستم هاي آتشنشاني ( سيستم اعلام و اطفاء حريق ) مي باشد.مشاور آتش نشاني ميبايست از قوانين و دستورالعمل هاي بروز سازمان اتش نشاني آگاه باشد، تا بتواند مشاوره اي صحيح به كارفرما القاء نمايد. دستورالعمل هاي آتش نشاني در برگه جواز هر ملكي ذكر شده و هر ملك دستورالعمل مخصوص به خود، با توجه به نوع كاربري، متراژ، مساحت و. را دارا مي باشد. كارفرمايان عزيز بايد در حين انجام عمليات ساخت و ساز با يك شركت، كه در زمينه مشاوره آتش نشاني ( شركت مشاور آتش نشاني ) فعاليت مي كند و مورد تأييد سازمان آتشنشاني مي باشد مراجعه نمايند، تا بتوانند راهنماي كامل در خصوص ايمني معماري ساختمان و نحوه اجرا و نصب صحيح سيستم هاي آتش نشاني را دريافت نمايند.
ضوابط آتش نشانيافزايش رشد جمعيت در كشور منجر به افزايش ساخت و ساز شده است. لذا رعايت نكات ايمني در ساختمان سازي لازم و ضروري مي باشد. گاهي كوتاهي كارفرمايان در اجراي نكات ايمني سبب بروز حوادث ناگوار و خسارات جبران ناپذير جاني و مالي ميگردد.با توجه به افزايش حوادث ناگوار و آتش سوزي ها در كشور، سازمان آتش نشاني و شهرداري تهران وظيفه كنترل رعايت نكات ايمني اماكن را برعهده دارند، كه اميدواريم با همكاري سازمان ها و نهادهاي وابسته از جمله سازمان مقررات ملي ساختمان، سازمان نظام مهندسي و. شاهد گسترش ايمني شهرها باشيم.ضوابط آتش نشاني شامل 3 بخش ضوابط ايمني معماري، ضوابط ايمني تاسيسات الكتريكي، ضوابط ايمني تاسيسات مكانيكي ميباشد. ضوابط ايمني معماري، شامل ضوابط طراحي پله فرار، ضوابط مربوط به آسانسور، تعداد و چگونگي اجراي پلكان ها و ويژگي تصرفهاي گوناگون ميشود.ضوابط سيستم هاي اطفاء حريق، شامل ضوابط مربوط به شبكه هاي آتش نشاني از جمله لوله كشي و تاسيسات ساختمان، شبكه هاي بارنده ( اسپرينكلر )، قوانين نصب جعبه هاي آتش نشاني و. مي شود.


منبع: اخذ تاييديه آتش نشاني
مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Anthony Melissa دي اکسيد تيتانيوم Ruth Joe Melanie Tyrone Greg Leonard هنري