ساعت حضور و غياب يا سيستم هاي ثبت حضور و غياب سيستم هاي طراحي شده براي ثبت ورود وو خروج کارمندان و يا افراد يک مجموعه به کار ميرود، ساعت هاي حضور و غياب تنها براي شرکت ها بکار نميرود بلکه در مجموعه ها و صنف هاي مختلف مانند باشگاه ها ، دانشگاه ها، مدارس هم بکار ميرود.دليل اصلي استفاده از دستگاه هاي حضور و غياب محاسبه و ثبت دقيق حضور کارمندان در محيط کار است و انواع ديگر اين دستگاه ها براي مکان هاي عمومي يا حتي پارکينگ ها استفاده ميشود که نرم افزار هاي متفاوتي دارند براي کاربرد هاي متفاوت مثلا نرم افزار پارکينگ، نرم افزار ورود و خروج پارکينگ ، نرم افزار باشگاهي و .


پيش از اختراع دستگاه ساعت زني ، رفت و آمد کارمندان توسط يکي از پرسنل ثبت و يادداشت ميشد اما دلايل بسياري سبب روي آوردن مديران سمت دستگاه هاي حضور غياب شد که از اين دلايل ميتوان به موارد زير شاره کرد:


محاسبه دقيق حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس ساعات کاري


ثبت ورود و خروج پرسنل و آرشيو کردن رفت و آمد کارمندان


کنترل دقيق ورود خروج پرسنل


عدم سوء استفاده افراد غير مسئول و سود جو


انواع دستگاه حضور و غياب


دستگاه هاي حضور و غياب در چند مدل طراحي شده که هرکدام داراي نحوه کار کرد گوناگوني ميباشد. از اين مدل ها ميتوان مدل هاي زيررا معرفي کرد :


دستگاه حضور و غياب اثر انگشتي


دستگاه حضور و غياب تشخيص چهره


دستگاه حضور و غياب دوربين دار


دستگاه حضور و غياب کارتي


دستگاه کارتي پارکينگ


ارائه داده ميشود که مديران با توجه به نياز مجموعه مدل و کاربرد دستگاه مورد نظر خود را انتخاب ميکنند.


به طور کلي دستگاه و ساعات حضور و غياب براي ثبت دقيق ورود و خروج ، ثبت اضافه کار و کسري کار ، ثبت ماموريت و مرخصي ها ، گزارش کامل پايان هرماه پرسنل ها ،آرشيو کليه گزارشات هر پرسنل به صورت مجزا و جداگانه را انجام ميدهند و براي کنترل و نظم دهي کاربرد بسيار بالايي دارند.


دستگاه حضور و غياب باشگاهي


امروزه استفاده از دستگاه ها و سيستم هاي حضوروغياب در اکثر مجموعه ها به کار ميرود و مديران با توجه به نياز هاي خود براي شرکت ، مدارس ، دانشگاه و يا حتي باشگاه هاي خود از دستگاه هاي حضور و غياب استفاده ميکنند


اتوماسيون باشگاهي راه حلي کاربردي براي مديريت پرسنل و باشگاه و مجموعه هاي فرهنگي مي باشدکه شامل سخت افزار دستگاه حضور و غياب باشگاه و مجموعه اي از نرم افزار دستگاه حضور و غياب باشگاهي ميشود.اين دستگاه ها قابليت هايي مانند ثبت سانس هاي ورزشي و کنترل تردد در باشگاه است .


اعضاي باشگاه با استفاده از سيستم هاي اثر انگشت ، تشخيص چهره ئ يا کارت هوشمند ميتوانند وارد مجموعه بشوند وورزش مورد نظر خود را انتخاب کنند و هزينه استفاده از سالن از کارت هايشان کسر شود، از خدمات ديگر اتوماسيون باشگاهي ميتوان به نرم افزار باشگاهي که شامل پکيج  کمد آنلاين باشگاهي و نرم افزار قفل هوشمند کنترل و نظارت مديران بروي تردد افراد در رختکن ها و گزارشات مفيد و کنترل عدم ورود افراد غير مجاز به باشگاه ها ميتوان اشاره کرد.


هدف از طراحي ، توليد و اجراي اتوماسيون باشگاهي ، باشگاه هايي کاملا اتوماتيک بوده که نيازي به اپراطور نداشته باشد و افراد بتوانند به سهولت  و با يک دستگاه حضور غياب ارزان بدون ارتباط با اپراطور فعاليت خود را انجام دهند.


دستگاه اکسس کنترل چيست


 دستگاهاکسس کنترل دستگاهي است براي کنترل دسترسي تکنولوژي به صورت مدرن و کاربردي براي سازمان ها ، انبار ها ، مکان هاي شلوغ و پر تردد و مراکز امنيتي و مراکز عمومي مانند مترو ها و ايستگاه هاي اتوبوس است که براي افراد مشخص ميکند افراد در چه زماني و به چه مدت دسترسي به به مکان مورد نظر خود را داشته باشند .


دستگاه اکسس کنترل براي محدوديت و کنترل دسترسي افراد براي استفاده از يک دستگاه و يا مکان را مشخص و تعيين ميکند ، علاوه بر اين ها دستگاه اکسس کترل اجازه ورود و خروج افراد را صادر ميکند و به وسيله يک پرسنل يا دستگاه بر روي درب هاي ورودي سازمان ها قرار ميگيرد.


هدف اصلي استفاده از دستگاه هاي اکسس کنترل بالا بردن ميزان امنيت و سطح اطمينان در مراکز ميشود، دستگاه اکسس کنترل کاربرد هاي مختلفي دارد براي مثال دستگاهي که ورود خروج افراد را کنترل ميکند براي ثبت رفت و امد پرسنل به کار ميرود و يا دستگاهي که براي کنترل خارج کردن کالا ز انبار استفاده ميشود يک دستگاه اکسس کنترل ثبت خروج است .


دستگاه هاي اکسس کنترل فقط به افرادي اجازه تردد ميدهد که يکي از روش هاي کنترل دسترسي مانند رمزعبور، کارت ، اکسس کنترل اثرانگشتي ، و يا تشخيص چهره برايشان تعريف شده باشد.


در واقع و به طور کلي دستگاه اکسس کنترل و يا کنترل دسترسي اجازه ورود خروج و ثبت زمان آنهارا کنترل ميکند و براي بالا بردن امنيت بکار ميرود ، نکته حئز اهميت اين است که تمامي دستگاه هاي کنترل داراي يک چراغ ميباشند که در صورت تاييد اعتبار افراد به صورت رنگ سبز و در صورت جلوگيري از دسترسي به نشانه اخزار رنگ قرمز را نشان ميدهد. جمع بندي دستگاه هاي اکسس کنترل به صورت زير مي باشد :   


گيت کنترل ترددو بازرسي( کاربردي براي فرودگاه ،ايستگاه مترو ، بي آرتي و .)


دستگاه هاي کنترل دسترسي براي کنترل وارد و يا خارج کردن کالاها (کاربردي براي فروشگاه ها و انبارها و .)


دستگاه حضور و غياب براي ثبت رفت و آمد پرسنل و آرشيوکردن ازاطلاعات


دستگاه کنترل برچسب گذاري ها rfid  براي رديابي افراد در ساختمان ها و يا رديابي اجناس در انبارها


دستگاه گشت و نگهبانيمخصوص نگهبانان مراکز و مجتمع ها


ايکس ري چيست ؟


دستگاه بازرسي اتوماتيک اشعه ايکسرييک تکنولوژي است که بر اساس اصول مشابه بازرسي اتوماتيک نوري AOI است. با استفاده از اشعه ايکس به عنوان منبع آن، به جاي نور مرئي، به طور خودکار ويژگي هايي را بررسي مي کند که معمولا از نظر پنهان مي شوند.بازرسي اتوماتيک اشعه ايکس در طيف گسترده اي از صنايع و برنامه هاي کاربردي، عمدتا با دو هدف عمده استفاده مي شود:


بهينه سازي فرايند، يعني نتايج بازرسي براي بهينه سازي مراحل پردازش زير استفاده مي شود.تشخيص آنومالي، يعني نتيجه بازرسي، به عنوان يک معيار براي رد کردن بخشي (براي ضايعات يا کار مجدد) به کار مي رود.در حالي که AOI عمدتا با توليد الکترونيک به علت استفاده گسترده در توليد PCB مرتبط است، AXI طيف گسترده اي از برنامه هاي کاربردي دارد. اين از بررسي کيفيت چرخ هاي آلياژي تا تشخيص قطعات استخواني] در گوشت فرآوري مي شود.


هر جا که تعداد زيادي از اقلام بسيار مشابه با توجه به استاندارد تعريف شده توليد مي شود، بازرسي خودکار با استفاده از پردازش پيشرفته تصوير و نرم افزار تشخيص الگو (ديد کامپيوتري) تبديل به يک ابزار مفيد براي اطمينان از کيفيت و بهبود عملکرد در پردازش و توليد شده است.


 مانند بازرسي نوري، بازرسي اشعه ايکس تصاويري از شي را توليد مي کند. سپس تصوير توسط نرم افزار پردازش تصوير پردازش مي شود که موقعيت و اندازه / شکل از ويژگي هاي مورد انتظار (براي بهينه سازي فرايند) يا حضور / عدم وجود اشياء يا ويژگي هاي غير منتظره / ناخواسته (براي تشخيص ناهنجاري) را تشخيص مي دهد. به جاي نور (قابل مشاهده)، از اشعه ايکس (که معمولا توسط يک لوله اشعه ايکس توليد مي شود) از طريق شيء عبور مي کند.


امتداد اشعه ايکس، يک آشکارساز است که يا اشعه ايکس را به نور مرئي تبديل مي کند (ايجاد يک تصوير نوري که توسط يک دوربين برداشت مي شود) يا آرايه هاي حسگر که به طور مستقيم اشعه ايکس را انتخاب مي کنند و آن را به يک تصوير الکترونيکي تبديل مي کنند . اين تصوير به دليل جذب مختلف اشعه ايکس در هنگام عبور از يک شيء توليد مي شود و بنابراين مي تواند ساختارهايي را در درون شي که از ديد خارج پنهان شده اند، نشان دهد.


از دستگاه هاي ايکسري براي شناسليي و تشخيص مواد مخدر هم استفاده ميکنند که اين دستگاه ها ميتوانند در صورت بهمراه داشتن مواد مخدر به سرعت آن را شناسايي کرده و اخطار دهند علاوه بر مواد مخدر دستگاه ايکس ري مواد منفجره ها را هم تشخيص ميدهند البته بعضي از گيت هاي بازرسي و اين دستگاه هاي ايکسري مانند فياب عمل مي کنند و در هنگام بازرسي وجود هرگونه ف و فات را تشخيص ميدهد.


 دستگاه ايکسري شناسايي مواد مخدر قادر به شناسايي مواد مخدر هروئين ، مورفين، هشيش ، ترياک ، کوکائين ، کدئين ، کراک ، شيه ، و قرص هاي اکستازي ميباشد و کاليبراسيون براي مواد مخدر جديد را داراست. از دستگاه ايکس ري در فرودگاه ها و پايگاه هاي امنيتي استفاده ميکنند.


هدف استفاده از دستگاه ايکسري بالا بردن سطح امنيت و آرامش براي جامعه مي باشد.اميد است که بتوانيم دست به دست يکديگر بدهيم تا بتوانيم امنيت و آرامش را در سراسر کشور برقرار کنيم .


منبع : تايگر


 


 


 


 


 


 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Clay Timothy Robert Tiffany دستگاه هاي جوجه کشي دي کيو شاپ Monica Dawn Ashley Melissa آندولين شيما