کادر : عرض در طول الگوي جلو و پشت باضافه 5 الي 10 سانت را گويند.


پاترون : الگو(پاترن) هم گويند.


شالوده : الگوي کنترل شده (پايه و اساس)


پاترون تيپ : براي لباس عروس اامي است.


تعريف پاترون | پاترون تيپ : الگويي است که مدل مورد نظر را روي آن پياده و سپس روي متقال براي نمونه دوخته مي شود و پس از آنکه الگو يا پاترون بي عيب شد روي پارچه مورد نظر پياده مي کنيم.


ساسون : ساسون همان پنس مي باشد.


فاصا : کوک شل (فقيله=کوک شل)


اوزمان : فضاي ايجاد شده در الگو را گويند.


آنفورشور : فاق شلوار يا هجاب را گويند.


گرادينگ : تبديل سايز به سايز بزرگتر يا کوچکتر را گويند.


پيلي تخت : پيلي هاي داخلي.


تايور : کت.


نقطه موازنه : نقاطي از قطعات لباس که بايد پهلوي هم قرار گيرند.


پيکان يا پاي کلاغ : براي محکم کردن بالاي پيلي ها،ساسون ها و درزهاي کوچک گويند.


يقه گالف : به يقه اسکي يا هر يقه اي که روي اريپ مثل يقه هاي فانتزي که روي شانه ها ايستاده گويند.


فلد : درز وسط پشت را گويند در بالاتنه.


ژوزفين : به مدل ها و برش هاي زيرسينه گويند.


اَجيده : نوعي پنبه دوزي را گويند.


اسموک : دوخت لانه زنبوري را گويند.


اَمپر مايل کردن : آهار دادن و غير قابل نفوذ آب به پارچه


لبه دوزي : پاک دوزي يا سردوزي.


اشل : گونياي خياطي يا شابلون خياطي.


مل يا ملين : کج يا صابون خياطي.


قرينه سازي : بوسيله کوک شل در پارچه و با کارين در کاغذ انجام مي گيرد.


سگک : نوعي قلاب چهارگوش براي کمربند ها.


شيرازه : مادگي (جا دکمه)


ولو لورت : تخته مخصوص براي اطو مخمل.


وتاژ : خميدگي ، برآمدگي در کارور پشت (کوله).


آستين شميزيه : آستين مچي مردانه يا نه.


دراپه : روي هم ريخته يا دوبل.


يقه شال : يقه آرشال.


بغلک : مرغک يا آگوده.


ژانت : وسيله اي است براي اطو کردن درزهاي کوتاه آستين ها.


يقه فرنچي : ايستاده قفقازي-ژاپني-سرداري و چيني را گويند.


جيب فيلتاب : جيب مغزي دو طرفه را گويند.


مرغک : تکه سه گوش کوچکي که براي گشادي زير فاق شلوار يا زير بغل آستين بکار مي رود.


زاويه قائم : همان 90 درجه مي باشد که در آموزش هاي ديگر زياد استفاده مي شود.


کرسله : نوار مخصوص براي کمري شلوار و دامن


نقطه موازنه : نقاطي از قطعات لباس که بايد پهلوي هم قرار گيرند.


پيکان يا پاي کلاغ : براي محکم کردن بالاي پيلي ها،ساسون ها و درزهاي کوچک گويند.


يقه گالف : به يقه اسکي يا هر يقه اي که روي اريپ مثل يقه هاي فانتزي که روي شانه ها ايستاده گويند.


فلد : درز وسط پشت را گويند در بالاتنه.


گرادينگ : تبديل سايز به سايز بزرگتر يا کوچکتر را گويند.


پيلي تخت : پيلي هاي داخلي.


تايور : کت


فلامنت : نوعي ساقه گياه را گويند.


کنتراست : تضاد را گويند.


شالوده : الگوي کنترل شده.


کاغذ پوستي : کاغذ فايل يا کالک را گويند.


انواع کاغذ : گراف ، پوستي ، مومي.


آناتومي : از ترکيب خطوط افقي ، عمودي ، منحني و اريپ ساخته مي شود.


فرق ساسون و تاک : ساسون کم کم باريک مي شود ولي تاک در يک خط مستقيم دوخته مي شود.


دوخت پيچ رل چيست : براي پارچه هاي لطيف مثل حرير درزها پيچ رل مي شوند.


اسموک : به نعي کت پشت بلند اطلاق مي شود.


اصطلاح اگرند سيمان : يعني تهيه الگوي پالتو و کت.


ژوزفين : به مدل ها و برش هاي زيرسينه گويند.


اَجيده : نوعي پنبه دوزي را گويند.


اسموک : دوخت لانه زنبوري را گويند.


اَمپر مايل کردن : آهار دادن و غير قابل نفوذ آب به پارچه.


اتون کلار : يقه ب ب پايه دار را گويند.


علامت RS : به معني روي پارچه.


علامت WS : به معني پشت پارچه.


فولد يا F : به معني دولاي بسته پارچه.


علامت CF : به معني خط مرکزي جلوي الگو.


علامت CB : به معني خط مرکزي پشت الگو.


حروف G يا گرين : به معني راه پارچه.


بلوک Block : به معني قالب اوليه الگو.


پيلي باکس Box : به معني پيله دوقلو.


يوگ چيست : برش هاي افقي روي الگو که به حالت تزيني روي لباس دوخته مي شود.


خط پرنسسي : خطوطي را گويند که سرشانه و حلقه آستين به پايين لباس عمود مي شود و مثل دکوب ها.


کوده چيست : بغلک يا مرغک را گويند.


تاک يا نرو : چين هاي يکنواخت و ريز را گويند.


تراک : شيار يا ترکي پارچه.


پنل : قطعات لباس براي تزيئن.


رافل : چين هايي که روي پارچه نرم و نازک بصورت خرد داده شود. (بصورت نوارهاي چين دار).


ژانت يا طياره : ميز کوچک اطو براي درزهاي آستين و شلوار.


شيرينگ : چند رديف چين خرد موازي را گويند.


پلاکت : چاکي که در آن زيپ يا بندينک يا دکمه دوخته شود.


پل چيست : نوار هاي باريکي که کمدي دامن يا شلوار براي نگهداري کمربند گذاشته مي شود.


دامن پنل : دامن ترک (مدل ماهي)


گلابتون چيست : از ترکيب الياف ابريشمي يا طلا و نقره بدست مي آيد بنام گلابتون.


دامن پور تفوي : به معناي دامن لنگي.


رنگ هاي اصلي : قرمز ، آبي ، زرد و رنگ هاي ثانوي نارنجي ، بنفش و سبز.


انواع پارچه پشمي : توئيد ، فاستوني پشمي ، کشمير ، فانل ، فوتر.


انواع پارچه نخي : وال ، کرشه ، دبيت ، زمزم ، ململ ، چبت ، متقال.


رنگ هاي سرد عبارتند از : رنگ هاي روشن مثل سفيد ، زرد ، آبي روشن و ….


رنگ هاي گرم عبارتند از : رنگ هاي تيره مثل قرمز ، مشکي ، بنفش و …


کوک لغزشي : براي پروب لباس از روي لباس کوک گرفته مي شود.


انواع جيب : جيب رويي ، جيب داخل درز پهلو ، جيب هايي که روي بدنه چاک زده و مي دوزيم.جيب هاي تزيوني ، جيب لبه دار ، جيب مغزي ، جيب راست ، جيب آستردار ، جيب کاپشن ، فتلتاب.


حجاب : پوشش ، فاق.


نقاب : بليطي يا لبه اضافي زيرين زيپ شلوار را گويند.


شابلن : نوعي اشل خياطي.


اپليکه دوزي : با قطعات پارچه که شکل جالب توجه داشته باشد مثل گيپورهاي درشت دور آن را قيچي کرده و روي لباس ديگري تزيين مي شود.


درز فرانسوي : يک بار از روي پارچه دوخته و بار ديگر از پشت درز گرفته مي شود ، بيشتر براي پارچه هاي ظريف مثل ژورژت.


پنس وتاژ : در قسمت پشت بالاتنه براي بر آمدگي کوله دوخته مي شود.


پنس کنفرماسيون : پنس زير حلقه جلوي بالاتنه که در افراد با سينه هاي بزرگ گرفته مي شود و تفاوت بالاتنه جلو و پشت مي باشد.


فراک : کت مجلسي آقايان که پشت کت بلند و جلوي آن مثل ژيله يا کت کوتاه مي باشد.


کمربند هاي مختلف : کمربند منفرد ، کمربند دوبل ، کمربند دو تيکه ، کمربند داخلي و کمربند ليفه ايي.


پام پام : همان گلوله هايي که با کاموا درست مي کنند در بافتني ها.


چين هاي ضربتي : براي صاف کردن پارچه.


يقه پولو : اسکي بالا.


پيراهن با خطوط پرنسس : کوب يا دکوب از کارور يا سرشانه را گويند.


انواع بافت پارچه : بافت حصيري ، بافت اريپ ، بافت حيايي ، بافت اطلسي ، بافت کربدوشين ، بافت کرشه ، بافت کرکي ، بافت گلدار ، بافت مضاعف ، بافت لاپت.


يقه سيلوا : يقه داپه و دوبل هفت را گويند.


کوک برجسته : جهت اتصال لاني به پارچه لباس مثل کت و پالتو بکار مي رود.


چتائي : نوعي الياف نبافته را گويند.


پايه چيست : خطي است که يقه را به آن محکم وصل مي کنيم.


تار پارچه : نخ هاي طولي و مجکم پارچه را گويند.


پود پارچه : نخ هاي ظريف و عرضي پارچه را گويند.


واحد هاي اندازه گيري : متر ، سانتي متر ، دسي متر ، ميليمتر.


پارچه هايي که از الياف نباتات تهيه مي شود : کتان ، پنبه ، کنف.


کاغذ کالک : کاغذ طراحي و نقشه کشي.


پيلي هاي بادزني : در قسمت بالا باريک و در پايين پهن مي شود.


پيلي بکسي : دو پيلي که جهت مخالف يکديگر درست شوند را گويند.


پيلي آکوردئوني : بايد به وسيله خشکشويي ها اطو شود براي روي دامن کلوش و شاده.


پيلي چاقويي : پيلي معمولي باريک که دور تا دور لباس قرار گيرد.


پيلي جانبي : به پيلي هاي تک تک گويند.معمولا در يک جهت از وسط يا از پهلو به هم برخورد مي کنند.


دامن اسکاتلندي : پليسه لنگي را گويند.


نقاب : بليطي يا همان تکه اي که زير زيپ قرار مي گيرد.


آنتي ژامپ : درز زير فاق تا زمين را گويند.


آمپي ژامپ : درز کنار بدن تا زمين را گويند.


تاج يا کاپ : کله آستين يا نشانه را گويند که از (يک دهم) دور بازو بدست مي آيد.


الگوي قالب بدن : پاترون تيپ را گويند.


مرسريزه چيست : الياف تابيده.


مولاژه : يعني استفاده پاترون براي قرينه.


آت سايز : اندام هاي غير طبيعي


مانيرين کلار : يقه ايستاده (چيني)


پترپن : يقه ب ب و پترن کلار ، يقه ب ب ايستاده.


گرادينگ : علامت هاي روي الگو براي راه پارچه که برش مي شود.


يقه بالي : يقه سورچي (مانند يقه شوميز)


بالاتنه غير متقارن : يقه هاي يکطرفه را گويند.


هانش : باسن


يقه جايوت : يقه الماسي را گويند.


 


دوخت انواع لباس شب و عروس


 منبع : http://iranzamin-academy.com


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Tina خريد و فروش ويدئوپروژکتور استوک اروپايي Wendy پست هاي من Tom Christopher Candice Nichole Justin Anita