کادر : عرض در طول الگوي جلو و پشت باضافه 5 الي 10 سانت را گويند.


پاترون : الگو(پاترن) هم گويند.


شالوده : الگوي کنترل شده (پايه و اساس)


پاترون تيپ : براي لباس عروس اامي است.


تعريف پاترون | پاترون تيپ : الگويي است که مدل مورد نظر را روي آن پياده و سپس روي متقال براي نمونه دوخته مي شود و پس از آنکه الگو يا پاترون بي عيب شد روي پارچه مورد نظر پياده مي کنيم.


ساسون : ساسون همان پنس مي باشد.


فاصا : کوک شل (فقيله=کوک شل)


اوزمان : فضاي ايجاد شده در الگو را گويند.


آنفورشور : فاق شلوار يا هجاب را گويند.


گرادينگ : تبديل سايز به سايز بزرگتر يا کوچکتر را گويند.


پيلي تخت : پيلي هاي داخلي.


تايور : کت.


نقطه موازنه : نقاطي از قطعات لباس که بايد پهلوي هم قرار گيرند.


پيکان يا پاي کلاغ : براي محکم کردن بالاي پيلي ها،ساسون ها و درزهاي کوچک گويند.


يقه گالف : به يقه اسکي يا هر يقه اي که روي اريپ مثل يقه هاي فانتزي که روي شانه ها ايستاده گويند.


فلد : درز وسط پشت را گويند در بالاتنه.


ژوزفين : به مدل ها و برش هاي زيرسينه گويند.


اَجيده : نوعي پنبه دوزي را گويند.


اسموک : دوخت لانه زنبوري را گويند.


اَمپر مايل کردن : آهار دادن و غير قابل نفوذ آب به پارچه


لبه دوزي : پاک دوزي يا سردوزي.


اشل : گونياي خياطي يا شابلون خياطي.


مل يا ملين : کج يا صابون خياطي.


قرينه سازي : بوسيله کوک شل در پارچه و با کارين در کاغذ انجام مي گيرد.


سگک : نوعي قلاب چهارگوش براي کمربند ها.


شيرازه : مادگي (جا دکمه)


ولو لورت : تخته مخصوص براي اطو مخمل.


وتاژ : خميدگي ، برآمدگي در کارور پشت (کوله).


آستين شميزيه : آستين مچي مردانه يا نه.


دراپه : روي هم ريخته يا دوبل.


يقه شال : يقه آرشال.


بغلک : مرغک يا آگوده.


ژانت : وسيله اي است براي اطو کردن درزهاي کوتاه آستين ها.


يقه فرنچي : ايستاده قفقازي-ژاپني-سرداري و چيني را گويند.


جيب فيلتاب : جيب مغزي دو طرفه را گويند.


مرغک : تکه سه گوش کوچکي که براي گشادي زير فاق شلوار يا زير بغل آستين بکار مي رود.


زاويه قائم : همان 90 درجه مي باشد که در آموزش هاي ديگر زياد استفاده مي شود.


کرسله : نوار مخصوص براي کمري شلوار و دامن


نقطه موازنه : نقاطي از قطعات لباس که بايد پهلوي هم قرار گيرند.


پيکان يا پاي کلاغ : براي محکم کردن بالاي پيلي ها،ساسون ها و درزهاي کوچک گويند.


يقه گالف : به يقه اسکي يا هر يقه اي که روي اريپ مثل يقه هاي فانتزي که روي شانه ها ايستاده گويند.


فلد : درز وسط پشت را گويند در بالاتنه.


گرادينگ : تبديل سايز به سايز بزرگتر يا کوچکتر را گويند.


پيلي تخت : پيلي هاي داخلي.


تايور : کت


فلامنت : نوعي ساقه گياه را گويند.


کنتراست : تضاد را گويند.


شالوده : الگوي کنترل شده.


کاغذ پوستي : کاغذ فايل يا کالک را گويند.


انواع کاغذ : گراف ، پوستي ، مومي.


آناتومي : از ترکيب خطوط افقي ، عمودي ، منحني و اريپ ساخته مي شود.


فرق ساسون و تاک : ساسون کم کم باريک مي شود ولي تاک در يک خط مستقيم دوخته مي شود.


دوخت پيچ رل چيست : براي پارچه هاي لطيف مثل حرير درزها پيچ رل مي شوند.


اسموک : به نعي کت پشت بلند اطلاق مي شود.


اصطلاح اگرند سيمان : يعني تهيه الگوي پالتو و کت.


ژوزفين : به مدل ها و برش هاي زيرسينه گويند.


اَجيده : نوعي پنبه دوزي را گويند.


اسموک : دوخت لانه زنبوري را گويند.


اَمپر مايل کردن : آهار دادن و غير قابل نفوذ آب به پارچه.


اتون کلار : يقه ب ب پايه دار را گويند.


علامت RS : به معني روي پارچه.


علامت WS : به معني پشت پارچه.


فولد يا F : به معني دولاي بسته پارچه.


علامت CF : به معني خط مرکزي جلوي الگو.


علامت CB : به معني خط مرکزي پشت الگو.


حروف G يا گرين : به معني راه پارچه.


بلوک Block : به معني قالب اوليه الگو.


پيلي باکس Box : به معني پيله دوقلو.


يوگ چيست : برش هاي افقي روي الگو که به حالت تزيني روي لباس دوخته مي شود.


خط پرنسسي : خطوطي را گويند که سرشانه و حلقه آستين به پايين لباس عمود مي شود و مثل دکوب ها.


کوده چيست : بغلک يا مرغک را گويند.


تاک يا نرو : چين هاي يکنواخت و ريز را گويند.


تراک : شيار يا ترکي پارچه.


پنل : قطعات لباس براي تزيئن.


رافل : چين هايي که روي پارچه نرم و نازک بصورت خرد داده شود. (بصورت نوارهاي چين دار).


ژانت يا طياره : ميز کوچک اطو براي درزهاي آستين و شلوار.


شيرينگ : چند رديف چين خرد موازي را گويند.


پلاکت : چاکي که در آن زيپ يا بندينک يا دکمه دوخته شود.


پل چيست : نوار هاي باريکي که کمدي دامن يا شلوار براي نگهداري کمربند گذاشته مي شود.


دامن پنل : دامن ترک (مدل ماهي)


گلابتون چيست : از ترکيب الياف ابريشمي يا طلا و نقره بدست مي آيد بنام گلابتون.


دامن پور تفوي : به معناي دامن لنگي.


رنگ هاي اصلي : قرمز ، آبي ، زرد و رنگ هاي ثانوي نارنجي ، بنفش و سبز.


انواع پارچه پشمي : توئيد ، فاستوني پشمي ، کشمير ، فانل ، فوتر.


انواع پارچه نخي : وال ، کرشه ، دبيت ، زمزم ، ململ ، چبت ، متقال.


رنگ هاي سرد عبارتند از : رنگ هاي روشن مثل سفيد ، زرد ، آبي روشن و ….


رنگ هاي گرم عبارتند از : رنگ هاي تيره مثل قرمز ، مشکي ، بنفش و …


کوک لغزشي : براي پروب لباس از روي لباس کوک گرفته مي شود.


انواع جيب : جيب رويي ، جيب داخل درز پهلو ، جيب هايي که روي بدنه چاک زده و مي دوزيم.جيب هاي تزيوني ، جيب لبه دار ، جيب مغزي ، جيب راست ، جيب آستردار ، جيب کاپشن ، فتلتاب.


حجاب : پوشش ، فاق.


نقاب : بليطي يا لبه اضافي زيرين زيپ شلوار را گويند.


شابلن : نوعي اشل خياطي.


اپليکه دوزي : با قطعات پارچه که شکل جالب توجه داشته باشد مثل گيپورهاي درشت دور آن را قيچي کرده و روي لباس ديگري تزيين مي شود.


درز فرانسوي : يک بار از روي پارچه دوخته و بار ديگر از پشت درز گرفته مي شود ، بيشتر براي پارچه هاي ظريف مثل ژورژت.


پنس وتاژ : در قسمت پشت بالاتنه براي بر آمدگي کوله دوخته مي شود.


پنس کنفرماسيون : پنس زير حلقه جلوي بالاتنه که در افراد با سينه هاي بزرگ گرفته مي شود و تفاوت بالاتنه جلو و پشت مي باشد.


فراک : کت مجلسي آقايان که پشت کت بلند و جلوي آن مثل ژيله يا کت کوتاه مي باشد.


کمربند هاي مختلف : کمربند منفرد ، کمربند دوبل ، کمربند دو تيکه ، کمربند داخلي و کمربند ليفه ايي.


پام پام : همان گلوله هايي که با کاموا درست مي کنند در بافتني ها.


چين هاي ضربتي : براي صاف کردن پارچه.


يقه پولو : اسکي بالا.


پيراهن با خطوط پرنسس : کوب يا دکوب از کارور يا سرشانه را گويند.


انواع بافت پارچه : بافت حصيري ، بافت اريپ ، بافت حيايي ، بافت اطلسي ، بافت کربدوشين ، بافت کرشه ، بافت کرکي ، بافت گلدار ، بافت مضاعف ، بافت لاپت.


يقه سيلوا : يقه داپه و دوبل هفت را گويند.


کوک برجسته : جهت اتصال لاني به پارچه لباس مثل کت و پالتو بکار مي رود.


چتائي : نوعي الياف نبافته را گويند.


پايه چيست : خطي است که يقه را به آن محکم وصل مي کنيم.


تار پارچه : نخ هاي طولي و مجکم پارچه را گويند.


پود پارچه : نخ هاي ظريف و عرضي پارچه را گويند.


واحد هاي اندازه گيري : متر ، سانتي متر ، دسي متر ، ميليمتر.


پارچه هايي که از الياف نباتات تهيه مي شود : کتان ، پنبه ، کنف.


کاغذ کالک : کاغذ طراحي و نقشه کشي.


پيلي هاي بادزني : در قسمت بالا باريک و در پايين پهن مي شود.


پيلي بکسي : دو پيلي که جهت مخالف يکديگر درست شوند را گويند.


پيلي آکوردئوني : بايد به وسيله خشکشويي ها اطو شود براي روي دامن کلوش و شاده.


پيلي چاقويي : پيلي معمولي باريک که دور تا دور لباس قرار گيرد.


پيلي جانبي : به پيلي هاي تک تک گويند.معمولا در يک جهت از وسط يا از پهلو به هم برخورد مي کنند.


دامن اسکاتلندي : پليسه لنگي را گويند.


نقاب : بليطي يا همان تکه اي که زير زيپ قرار مي گيرد.


آنتي ژامپ : درز زير فاق تا زمين را گويند.


آمپي ژامپ : درز کنار بدن تا زمين را گويند.


تاج يا کاپ : کله آستين يا نشانه را گويند که از (يک دهم) دور بازو بدست مي آيد.


الگوي قالب بدن : پاترون تيپ را گويند.


مرسريزه چيست : الياف تابيده.


مولاژه : يعني استفاده پاترون براي قرينه.


آت سايز : اندام هاي غير طبيعي


مانيرين کلار : يقه ايستاده (چيني)


پترپن : يقه ب ب و پترن کلار ، يقه ب ب ايستاده.


گرادينگ : علامت هاي روي الگو براي راه پارچه که برش مي شود.


يقه بالي : يقه سورچي (مانند يقه شوميز)


بالاتنه غير متقارن : يقه هاي يکطرفه را گويند.


هانش : باسن


يقه جايوت : يقه الماسي را گويند.


 


دوخت انواع لباس شب و عروس


 منبع : http://iranzamin-academy.com


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

فوايد خوراکي ها در درمان بيماري ها Brandy Lydia Quentin Jakiel مجله سبک زندگي فارسي Jennifer Carolyn Theresa Jillian